ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุ๖บอนเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุ๖บอนเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ