ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ