ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกาศเรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างสร้างฟลอร์แข่งขันยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศวันที่

27 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ