ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

27 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ