ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรม Thailand Strong Fit Fight Covid ฟิตตัวเองสู้โควิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรม Thailand Strong Fit Fight Covid ฟิตตัวเองสู้โควิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

27 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ