ประกาศร่างประกวดราคาจ้างสร้างฟลอร์แข่งขันยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างสร้างฟลอร์แข่งขันยูโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ