ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coaching Certificate Course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coaching Certificate Course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ