ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬา ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

18 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ