ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงาน กกท.ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงาน กกท.ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

12 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ