ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสนาม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสนาม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

17 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ