ประกาศร่างประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค ๔ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค ๔ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

12 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ