ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต รองรับการใช้งานการประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ