ประกาศร่างราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ