ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

22 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ