ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ