ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

17 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ