ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ ของ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ ของ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1

ประกาศวันที่

8 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ