ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๕๒ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๔ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๕ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๕๒ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓๔ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๕ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 พฤศจิกายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ