ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

12 พฤศจิกายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ