ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการการจัดจ้างดำเนินงานสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการการจัดจ้างดำเนินงานสถานีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน)

ประกาศวันที่

18 พฤศจิกายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ