ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

23 พฤศจิกายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ