ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

7 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ