ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ประกาศเรื่อง

ประกาศศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ประกาศวันที่

2 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ