ประกาศศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ