ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงาน กกท.ภาค ๔ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงาน กกท.ภาค ๔ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 มิถุนายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ