ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงาน กกท.ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพภาค4