ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประกาศเผยแพร่แผน--สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า