ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาค 5) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาค 5) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง--กีฬาอา