ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ผู้ชนะจ้างติดตั้งสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ผู้ชนะจ้างติดตั้งสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดบวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผูชนะการเสนอราคา --จ้างเปลี่ยนหม้อแ