ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจประเมินค่ายมวยไทยอาชีพ (รุ่นที่ 1)

สมัครได้ที่ http://muaythaicampcer.com

ประกาศ-การรับสมัครผู้ตรวจประเมินฯ-1