ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีคัดเลือก หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ผู้ตรวจประเมินค่ายมวยไทยอาชีพ (รุ่นที่ 1)

สมัครได้ที่ http://muaythaicampcer.com

ประกาศ-คุณสมบัติฯ-ผู้ตรวจประเมินฯ-1