ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ

สมัครได้ที่ http://muaythaicampcer.com

ประกาศ-คุณสมบัติฯ-การรับรองมาตรฐานฯ