ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนงานจ้าง กส.อาคารศูนย์วิทย์ฯ ภาค 4

ประกาศวันที่

28 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ