ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๔ จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๔ จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

27 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ