ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

16 ธันวาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ