ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย และประเมินผลการประเมินการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปีงบ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย และประเมินผลการประเมินการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปีงบ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ