ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ