ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

8 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ