ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาวิจัย และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลกีฬาอาชีพ