ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาตามประมวลกฎต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาโลกและมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาตามประมวลกฎต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาโลกและมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ