ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล), รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล), รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

16 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ