ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่คงเหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่คงเหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

ประกาศวันที่

22 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ