ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

31 มกราคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ