ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CCF09042563