ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศปรับปรุงสนามเมนสเตเดี้ยมฯ เชียงใหม่ 8 พ.ค. 63
2. เอกสารประกวดปรับปรุงสนามเมนสเตเดี้ยมฯ เชียงใหม่ 8 พ.ค. 63