ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ