ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

21 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

วน์โหลดเอกสารแนบ