ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโต๊ะวางอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโต๊ะวางอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

21 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ