ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

22 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ