ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำแท่นรับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำแท่นรับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

29 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ